Miljö policy

Skonsam och miljö vänlig tvättning

  • Miljö
  • Miljön är något som vi påverkas av dagligen och som vi känner är en viktig faktor i våran arbetsprocess.
  • Vi jobbar för att kunna leverera en så bra miljö behandlad tvätt som möjligt.
  • Genom att miljö certifiera oss enligt ISO 14001 så följer vi de krav som ställs för att tänka så mycket som möjligt på miljön och våran omgivning.

Copyright © 2012. Tvättstället AB. All Rights Reserved

Kontakta oss: Info@tvattstallet.net

Tel: 0586 - 845 70